Алгоритмдік бағдарламалау бойынша ескерімдер

Авторы: Петр Калинин, 2008—қ.у. Қазақ тіліндегі аудармасы: Едіге Радолда

Бұл құжатты GNU General Public License 3 немесе одан кейінгі нұсқасы бойынша таратуға болады. Құжаттың соңғы нұсқасын, сондай-ақ restructuredtext пішіміндегі бастапқы кодын https://github.com/cpfed/progtexts2 сайтынан жүктеп алуға болады.